Relatietherapie


In relaties groeit soms een diepe kloof tussen de ontstane werkelijkheid en de gezonde behoefte om zich gewaardeerd te voelen. Vaak ligt daar een zwaarwegend probleem onder, ofwel bij de 'ander', ofwel bij uzelf. Die dieper liggende problemen vragen niet zelden om een individuele psychotherapie, waarbij het betrekken van de partner een wezenlijk onderdeel van de therapie is. De hoofdzaak blijft dan het individuele probleem, terwijl het neveneffect de verbetering van de partnerrelatie kan zijn.


Mijn aanpak is gericht op het scheppen van een veilige omgeving, waarin herkenning van negatieve patronen mogelijk wordt. Van daaruit ontstaat ruimte om de wederzijdse betrokkenheid weer in de relatie terug te brengen. Verschillen kunnen elkaar dan creatief  aanvullen.


In het kader van mijn werk in GGZ-instellingen verleende ik regelmatig zorg aan bi-culturele partnerrelaties en ook in mijn eigen praktijk zijn er nogal wat stellen met een achtergrond vanuit verschillende culturen. Daarnaast heb ik veel ervaring in de behandeling van de gevolgen van ontrouw: de veilige vanzelfsprekendheid komt onder druk en zichzelf versterkende cirkels van verwijten en verdedigen liggen op de loer, terwijl de schade door de partner(s) dikwijls wordt onderschat.


(Wanneer het uitsluitend om een relatietherapie gaat geldt de laatste alinea van het tabblad Contact.)